ทัวร์ภูเก็ต
เกี่ยวกับเรา
เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
จองทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่

ทัวร์ภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ทะเล ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เดินทางโดยเรือขนาดใหญ่ จากภูเก็ต กับทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต ผจภัยพายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู พักผ่อนบนเกาะละวะ คุ้มค่ากับการ ท่องเที่ยวภูเก็ต โดยทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวันบนเรือ
ชื่อทัวร์ ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
พาหนะ เรือขนาดใหญ่
กิจกรรม ล่องเรือ พายแคนนู ชมทิวทัศน์ท่องเที่ยว
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ / ท่าน
เด็ก / ท่าน
1,400.- บาท
1,200.- บาท
e-mail : h.phuket @gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
08.30 น. รถรับโรงแรม ส่งท่าเรือ
09.00 น. เดินทางสู่ อ่าวพังงา เรือใหญ่
  ระหว่างทางชมวิว อ่าวพังงา
10.45 น. ถึงอ่าวพังงา เริ่มพายแคนนู เข้าถ้ำ
  เกาะพนัก เกาะห้อง พบลากูล
  หินงอก หินย้อยภายในถ้ำ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
  ขณะล่องเรือชมอ่าวพังงา เรื่อย ๆ
14.00 น. เดินเล่น ชมเขาพิงกัน เขาตะปู
  และพักผ่อนบนเกาะละวะ
16.00 น. เดินทางกลับภูเก็ต
17.00 น. ถึงภูเก็ต รถรับส่งโรงแรม
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ทัวร์แคนนู
เกาะห้อง อ่าวพังงา
   
พายแคนนู อ่าวพังงา
เกาะพนัก อ่าวพังงา
   
เกาะห้อง อ่าวพังงา
เกาะละวะ อ่าวพังงา
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ กะรน
อาหารกลางวัน บนเรือ
ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู พนักงานพาย เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.