ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เกี่ยวกับเรา
เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
จองทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ทะเล ทัวร์เกาะรายา เดินทางโดยเรือเร็ว โดยทีมงามทัวร์ภูเก็ต พักผ่อนบนริมหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกกับเครื่องเล่นมากมาย คุ้มค่ากับการเดินทาง เที่ยวภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำผิวน้ำ สนุกกับทัวร์ภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาะเฮ
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ประเภท
ผู้ใหญ่ / ท่าน
เด็ก / ท่าน
ทัวร์เต็มวัน
1,000.- บาท
900.- บาท
ทัวร์ครึ่งวัน
800.- บาท
700.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ( เต็มวัน )
08.00 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.15 น.
ออกเดินทางสู่เกาะเฮ
09.45 น.
ถึงเกาะเฮ พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะเฮ
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
สนุกกิจกรรมทางน้ำ ( ซื้อเพิ่ม )
15.00 น.
เดินทางกลับภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ( ครึ่งวัน )
10.30 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
12.15 น.
เดินทางสู่เกาะเฮ
12.45 น.
ถึงเกาะเฮ พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
  สนุกกิจกรรมทางน้ำ ( ซื้อเพิ่ม )
16.00 น.
เดินทางกลับภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
   
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ กะรน
ทัวร์ทะเลอาหารกลางวันบนเกาะ
ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
ทัวร์ครึ่งวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.