ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เกี่ยวกับเรา
เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
จองทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี

ท่องเที่ยวภูเก็ต พักผ่อนชมการแสดง ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี กับทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต ชมศิลปะวัฒนธรรมไทย ผสานกับเทคนิคทันสมัย นักแสดงกว่า 100 ชีวิต สัตว์แสนรู้ ในราคาเพื่อคนไทย ท่องเที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
พาหนะ รถยนต์
กิจกรรม ชมการแสดง
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
17.00 น.
รถรับโรงแรม ส่งภูเก็ตแฟนตาซี
  ( ไม่ได้ซื้อรถรับส่ง ตัดออก )
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์นานาชาติ
  ( ไม่ได้ซื้ออาหาร ตัดออก )
พักผ่อนเดินเล่น สนุกกับศูนย์เกมส์
20.00 น.
ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซี 4 ภาค
21.00 น.
ชมศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์
  ผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย
การร่างรำของบันจี้บัลเล่ต์กลางเวหา
ชมเหล่ากินรีกลางอากาศ
คาราวานช้าง หายไปของช้างทั้งเชือก
ผสานกับนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
22.00 น.
สิ้นสุดการแสดง
  รถรอรับส่งกลับโรงแรม
( ไม่ได้ซื้อรถรับส่ง ตัดออก )
ภาพการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซ๊
ภูเก็ตแฟนตาซี
   
ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี
   
ภูเก็ตแฟนตาซ๊
ภูเก็ตแฟนตาซี
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ภูเก็ตแฟนตาซี ( ไม่ซื้อตัดออก )
ที่นั่งชมตามลำดับก่อนหลัง
การแสดงภายในสถานที่ และโรงละคร
เจ้าหน้าที่ภูเก็ตแฟนตาซี ดูแลให้คำแนะนำ
 
หมายเหตุ
แสดงทุกวันเว้นหยุดวันพฤหัสบดี
รถรับส่ง เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.