ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เกี่ยวกับเรา
เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
จองทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ทะเล วันเดียว 3 เกาะ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เรือเร็ว กับทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์คุณภาพราคาคนไทย เที่ยวภูเก็ต เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกปลาสวยงามริมหาด เที่ยวภูเก็ต พร้อมบริการโดย ทัวร์ภูเก็ต รถรับส่ง อาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ประเภท
ผู้ใหญ่ / ท่าน
เด็ก / ท่าน
ทัวร์เต็มวัน
1,000.- บาท
900.- บาท
ทัวร์ครึ่งวัน
800.- บาท
700.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( เต็มวัน )
08.00 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.30 น. สู่ เกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
  พักผ่อนชายหาด ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันเกาะไข่ใน
เดินทางสู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำผิวน้ำ
ชมปะการัง ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ
ออกเดินทางสู่ เกาะไข่นอก
ถึงเกาะไข่นอก พักผ่อนชายหาด
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
สนุกปลาสวยงามริมหาด
15.45 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( ครึ่งวันเช้า )
07.30 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
08.30 น.
สู่เกาะไข่นุ้ย เพื่อ ดำผิวน้ำ
  สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล สัตว์น้ำ
10.00 น.
สู่ เกาะไข่ใน เพื่อพักผ่อนริมหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
11.30 น.
สู่ เกาะไข่นอก พักผ่อนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
สนุกปลาสวยงามริมหาด
13.20 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( ครึ่งวันบ่าย )
12.00 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
13.30 น.
สู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อ ดำผิวน้ำ
  สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล สัตว์น้ำ
15.15 น.
สู่ เกาะไข่ใน พักผ่อนริมหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
16.30 น.
สู่ เกาะไข่นอก พักผ่อนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
สนุกปลาสวยงามริมหาด
18.30 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
ทัวร์เกาะไข่นอก
เกาะไข่
   
เกาะไข่
เกาะไข่
   
เกาะไข่
เกาะไข่
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ กะรน
ทัวร์ทะเล อาหารกลางวัน
ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
โปรแกรมทัวร์ครึ่งวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.