ทัวร์ภูเก็ต
ภูเก็ต
เกี่ยวกับเรา
ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
จองทัวร์ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต : อันดามัน ทราเวล

ข้อแนะนำในการจองทัวร์ภูเก็ต
ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ
จำนวนผู้เดินทาง ชื่อ และประเภท ผู้ใหญ่ เด็ก
ระบุวันเดินทางท่องเที่ยว
แจ้ง Line โทรทัศน์เคลื่อนที่ ที่สามารถติดต่อได้
 
การจองทัวร์ภูเก็ต
เมื่อเลือกโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการแล้ว การจองทัวร์โดยชำระค่ามัดจำทัวร์ล่วงหน้า จำนวน 50 % ของยอดทั้งหมด โดยการโอนเงินผ่านธนาคารที่ระบุ หลังจากที่ได้ดำเนินการ โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางพนักงานทราบ กรณีจองทัวร์วันเดินทางวันเดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเต็มราคา
กรณีที่โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ ยังมิได้มีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ โปรแกรมทัวร์นั้น ทางทีมงาน ขอสวงนสิทธิ์ถือว่าเป็นเพียงสถานะการสอบถาม หรือเสนอราคาเท่านั้น ยังไม่ถือเป็นการจองทัวร์เรียบร้อย ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบ กรณีโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ เกิดเต็ม หรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้
 
การยกเลิกทัวร์
การยกเลิกทัวร์ หลังจากที่มีการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์แล้ว
ก่อน 15 วันของวันเดินทาง คืนเงินให้ 50% ของยอดโอน
ก่อน 12 วันของวันเดินทาง คืนเงินให้ 40% ของยอดโอน
น้อยกว่า 12 วันของวันเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจำที่โอน
ไม่แสดงตนวันเดินทางถือว่าสละสิทธิ์และไม่คืนเงิน
เลื่อนเดินทาง แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อยก่อน 7 วัน ของวันเดินทาง
การจองทัวร์โดยโอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
 
กรณีเมื่อโอนเงินเรียบร้อย โปรดโทรแจ้ง และส่ง e-mail เพื่อทางทีมงานจะได้จัดดำเนินการส่ง เอกสารการรับเงินค่ามัดจำทัวร์กลับแก่ท่าน
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.