ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เกี่ยวกับเรา
เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
จองทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว

เที่ยวภูเก็ต ล่องเรือสู่ อ่าวพังงา โดยเรือเร็ว กับทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต ชมป่าโกงกาง สนุกพายแคนนู เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี พักผ่อนบนเกาะนาคา โปรแกรมเที่ยวภูเก็ต อ่าวพังงา พร้อมอาหารกลางวัน รถรับส่ง คุ้มค่าราคาคนไทย เที่ยวภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม ล่องเรือ พายแคนนู ชมวิว
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,700.- บาท
1,500.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.00 น.
สู่ อ่าวพังงา ชมป่าโกงกาง
  สนุกพายแคนนู บริเวณ เกาะห้อง
จากนั้นชมเขาพิงกัน เขาตะปู
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะปันหยี
  ชมหมู่บ้านกลางน้ำ วิถีคนท้องถิ่น
เลือกชมซื้อสินค้าจากทะเล
13.30 น.
เดินทางสู่ บริเวณเกาะนาคา
  พักผ่อน เล่นน้ำ สัมผัสธรรมชาติ
15.30 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวพังงา
อ่าวพังงา
เขาตะปู อ่าวพังงา
   
เขาพิงกัน อ่าวพังงา
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
   
อ่าวพังงา
ทัวร์พังงา
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู เสื้อชูชีพ
รมัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.