ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เกี่ยวกับเรา
เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
จองทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ทะเล 2 เกาะ ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เดินทางจากภูเก็ตโดยเรือเร็ว โดยทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อนริมชายหาด เกาะรายา เกาะเฮ สนุกกับกิจกรรม กีฬาทางน้ำ พร้อมอาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำผิวน้ำ รถรับส่ง ราคาสุดคุ้ม เที่ยวภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,200.- บาท
1,000.- บาท

e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
โปรแกรมทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.30 น.
เดินทางสู่ เกาะรายา
10.00 น.
ถึงหาดขอนแค สัมผัสชายหาด
  เพลินเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อน
ล่องเรือรอบเกาะรายา หยุดเล่นน้ำ
ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม
แวะหาดสยาม พักผ่อนชายหาด
12.30 น.
เดินทางสู่ เกาะเฮ
13.00 น.
ถึงเกาะเฮ รับประทานอาหารกลางวัน
  พักผ่อนริมหาดชายหาดบนเกาะเฮ
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
สนุกกีฬาทางน้ำ ( ซื้อเพิ่ม )
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
16.30 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวทะเล
เกาะรายา
เกาะรายา
   
เกาะรายา
เกาะเฮ
   
เกาะเฮ
เกาะเฮ
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ กะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือท่องเที่ยว เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.